Lịch Khai Giảng

5/5 (3 bình chọn)

♦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

⇒ Học Chứng Chỉ Xe Nâng, Cấp Chứng Chỉ Xe Nâng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Xúc, Cấp Chứng Chỉ Máy Xúc Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Hàn Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Điện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Điện Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Cẩu, Cấp Chứng Chỉ Máy Cẩu Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Đào, Cấp Chứng Chỉ Máy Đào Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Lu, Cấp Chứng Chỉ Máy Lu Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Khoan, Cấp Chứng Chỉ Máy Khoan Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Máy Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Vận Thăng, Cấp Chứng Chỉ Máy Vận Thăng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Khoan Cọc Nhồi, Cấp Chứng Chỉ Máy Khoan Cọc Nhồi Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Máy Công Trình Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Thi Công Nền, Cấp Chứng Chỉ Máy Thi Công Nền Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Ép Cọc, Cấp Chứng Chỉ Máy Ép Cọc Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Cạp Tường, Cấp Chứng Chỉ Máy Cạp Tường Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Nén Khí, Cấp Chứng Chỉ Máy Nén Khí Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Nâng Hạ, Cấp Chứng Chỉ Máy Nâng Hạ Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Máy Áp Lực Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Máy Cày, Cấp Chứng Chỉ Máy Cày Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thiết Bị Nâng, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Nâng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thiết Bị Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Máy Công Trình Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thiết Bị Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Áp Lực Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Thợ Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Công Nghệ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Công Nghệ Hàn Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Cấp Thoát Nước, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cấp Thoát Nước Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Nề Hoàn Thiện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nề Hoàn Thiện Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Cốt Thép, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cốt Thép Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Sắt, Cấp Chứng Chỉ Thợ Sắt Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Nhôm Kính, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nhôm Kính Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Bê Tông Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Trạm Trộn Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Trạm Trộn Bê Tông Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Học Chứng Chỉ Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ Toàn Quốc

Thẻ:

Bình luận học viên

Bình luận của bạn